Administrator Danych Osobowych

Katarzyna Jankowska Piotrów-Porębiska 27 a,
26-025 Łagów,
tel.: 666 611 421,
email: info.srodowisko@gmail.com,
www.ochronasrodowiskakj.pl

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informuję, iż Państwa dane osobowe, przekazane za pośrednictwem strony internetowej w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny) będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały udostępnione.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.