Zakres działania:

  • operaty wodnoprawne na wprowadzanie ścieków, pobór wód podziemnych
  • karty informacji przedsięwzięcia
  • raporty oceny oddziaływania na środowisko
  • wnioski o uzyskanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami (transport odpadów, przetwarzanie odpadów, wytwarzanie, zbieranie)
  • wnioski o pozwolenia zintegrowane